Розклад роботи Будні: 10:00-19:00 Вихідні: 10:00-19:00
Термін замовлення Замовлення на завтра: до 12:00
Телефон +38 067 130 33 23

Політика конфіденційності

1. Загальні положення

 1. Найважливішою метою оператора і умовою здійснення своєї діяльності є дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
 2. Справжня політика Оператора у відношенні обробки персональних даних (далі – Політика) використовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://izifood.com.ua.

2. Основні поняття, використовувані в Політиці

 1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомоги обчислювальної техніки;
 2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за виключенням випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
 3. Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм ЕОМ і баз даних, які забезпечують їх доступність в мережі інтернет по мережевій адресі https://izifood.com.ua;
 4. Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, які містяться в базах даних, і забезпечуючих їх обробку інформаційних і технічних засобів;
 5. Знеособлення персональних даних – дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачу або іншому суб’єкту персональних даних;
 6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) чи сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації чи без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, збереження, уточнення (оновлення, змінення), вилучення, використання, передача (надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
 7. Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, самостійно або спільно с іншими особами організуючі і (або) здійснюючі обробку персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), здійснювані з персональними даними;
 8. Персональні дані – будь-яка інформація, яка прямо або побіжно відноситься до певного чи визначаючому Користувачу веб-сайта https://izifood.com.ua;
 9. Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту https://izifood.com.ua;
 10. Надання персональних даних – дії, направлені на розкриття персональних даних певній особі, або групі осіб;
 11. Поширення персональних даних – будь-які дії, направлені на розкриття персональних даних невідомому колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах чи надання доступу до персональних даних яким-небудь іншим способом;
 12. Знищення персональних даних – будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові;
 2. Електронна адреса;
 3. Номер телефону;
 4. Також на сайті відбувається зібр та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет статистики (Гугл Аналітика та інших).
 5. Вищенаведені дані далі по тексту Політики об’єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Цели обработки персональных данных

 1. Ціль обробки персональних даних Користувача – заключення виконання та припинення цивільно-правових договорів; надання доступу Користувачу до сервісів, інформації та матеріалам, які містяться на веб-сайті https://izifood.com.ua; уточнення деталей замовлення.
 2. Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою інтернет-статистики, слугують для збору інформації щодо дій Користувачів на сайті, покращення якості сайту і його вмісту.

5. Правові основи обробки персональних даних

 1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки, якщо вони заповнені та/або відправлені Користувачем через спеціальні форми, розташовані на сайті https://izifood.com.ua. Заповнюючи відповідна форми та/або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з даною Політикою.
 2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера користувача (увімкнено зберігання файлів «cookie» та використання технології JavaScript).

6. Порядок збору, збереження, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних мір, необхідних для виконання в повному обсязі вимог діючого законодавства в області захисту персональних даних.

 1. Оператор забезпечує забезпечує збереження персональних даних и приймає всі можливі міри, які виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
 2. Персональні дані Користувача ніколи, ні при яких обставинах не будуть передані стороннім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням діючого законодавства.
 3. У випадку виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом зміни даних в особистому кабінеті, або шляхом направлення Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора team@izifood.com.ua з відміткою «Актуалізація персональних даних».
 4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору сповіщення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора team@izifood.com.ua з відміткою «Відміна згоди на обробку персональних даних».

7. Заключні положення

 1. Користувач може отримати будь-які пояснення по питанням які його цікавлять, які відносяться до обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомоги електронної пошти team@izifood.com.ua.
 2. В даному документі будуть відображені будь-які зміни в політиці обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.